Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

instytut

O Instytucie

Instytut Tutoringu Szkolnego jest niepubliczną placówką badawczo-rozwojową i szkoleniową. Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”. Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego.

Misją Instytutu Tutoringu Szkolnego jest wychować człowieka mądrego.

Misję i cele Instytut realizuje poprzez:

  • Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu tutoringu wychowawczo – rozwojowego do szkół wszystkich typów i poziomów,
  • Prowadzenie szkoleń tutorskich w zakresie tutoringu wychowawczo – rozwojowego, dydaktycznego i artystycznego,
  • Prowadzenie doradztwa i superwizji tutorskich,
  • Ewaluacja wyników prowadzonych innowacji,
  • Badania nad rozwojem i skutecznością tutoringu w polskich szkołach,
  • Usługi w zakresie tutoringu dla uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych i domowych.

Instytut to placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, która kontynuuje dotychczasową (realizowaną od roku 2008) działalność Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w oświacie.

Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych programów tutorskich, w szczególności w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdrażanych w formie innowacji na terenie całego kraju.

Instytut posiada biura we Wrocławiu, Warszawie i Częstochowie, działa na terenie całego kraju i za granicą.