Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

oferta - grupa otwarta

Grupa otwarta, czyli inspiracja dla nauczycieli/opiekunów do pracy indywidualnej zarówno w szkole jak i poza nią obejmuje:

  • Kurs tutorski obejmujący 64 godziny szkoleniowe (8 warsztatów realizowanych co 2 tygodnie dla grupy ok. 20 osób z różnych szkół)
  • Czas trwania: 8 dni szkoleniowych
  • Dokumentacja kończąca szkolenie: zaświadczenie o ukończeniu kursu (bez praktyki własnej)
  • Miejsce realizacji kursu tutorskiego: w siedzibie lub w filiach Instytutu (w Warszawie, Wrocławiu lub Częstochowie)