Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

oferta - sytem szkoły

Innowacyjna zmiana systemu wychowawczego całej szkoły przez wprowadzenie tutoringu obejmuje następujące działania (ujęte chronologicznie):

 • Spotkanie z Radą Pedagogiczną (3 godziny szkolenia wprowadzającego)
 • Kurs tutorski obejmujący 64 godziny szkoleniowe (8 warsztatów realizowanych co 2 tygodnie dla grupy ok. 20 osób z jednej szkoły).
 • Równoległe do kursu wprowadzanie tutoringu do wszystkich klas pierwszych lub/i czwartych (w szkole podstawowej). Tym samym podjęcie przez uczestników szkolenia praktyki jako tutorzy. Dwa modele do wyboru:
  • Tutoring wychowawczy - obligatoryjne przejęcie obowiązków wychowawców klasowych przez posiadających odpowiednią wiedzę, narzędzia i umiejętności tutorów.
  • Tutoring rozwojowy - przeszkolony nauczyciel-tutor wspierający pracę wychowawcy klasowego po dobrowolnej decyzji ucznia o nawiązaniu współpracy
 • Dwa semestry superwizyjnej opieki merytorycznej obejmującej:
  • Przygotowania adaptacji i bieżącego monitorowania przebiegu innowacji,
  • Prowadzenie grupowych superwizji tutorskich (12 godzin szkoleniowych)
  • Przygotowanie tutorów do programu „Tutor wychowawca aktywny” (4 godziny szkoleniowe)
  • Indywidualne konsultacje dla dyrektora, lidera oraz zespołu tutorskiego (20 godzin szkoleniowych)
  • Pomoc w ewaluacji innowacji.
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Dokumentacja kończąca szkolenie: Certyfikat Tutora I stopnia (pod warunkiem odbycia praktyki własnej - wymagane 18 godzin), Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • Miejsce realizacji kursu tutorskiego: w miejscu wybranym przez uczestników.