Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

oferta - szkoleniowa rada pedagogiczna

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Szkolenie wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem (definicje, genezę, skuteczność). Trwające trzy godziny spotkanie jest również okazją do rozmowy i uzyskania przez uczestników odpowiedzi na najbardziej istotne pytania; pozwala również przekonać się na ile tutoring ma zastosowanie w danej placówce i jaki jest entuzjazm ku jego wprowadzaniu.