Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

oferta - wizyty studyjne

Wizyty studyjne

W ramach upowszechniania doświadczeń wynikających z prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut) eksperymentów edukacyjnych, a w szczególności szkół ALA i realizowanego w nich tutoringu szkolnego, oferujemy możliwość podjęcia samodzielnej obserwacji podczas wizyt studyjnych. Zapraszamy grupy (do 10 osób).

Opcja I

Wizyta w „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu (ala.art.pl)

W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest:

  • Spotkanie z autorem koncepcji ALA , dyrektorami szkół i liderem tutorskiego zespołu w ALA. Spotkanie poświęcone jest historii ALA, zagadnieniom realizacji tutoringu wychowawczo-rozwojowego w ALA, pedagogice dialogu, założeniom wychowawczym i dydaktycznym, a ponadto różnicom pomiędzy ALA, a szkołą tradycyjną;
  • Spotkanie z tutorami ALA;
  • Spotkanie z uczniami ALA;
  • Oprowadzenie po szkole.

Opcja II

Wizyta w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie (alacz.edu.pl)

W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest:

  • Spotkanie z autorem koncepcji ALA, dyrektorami szkół (liceum i gimnazjum). Spotkanie poświęcone jest historii ALA, zagadnieniom realizacji tutoringu wychowawczo-rozwojowego w ALA, pedagogice dialogu, założeniom wychowawczym i dydaktycznym, a ponadto różnicom pomiędzy ALA, a szkołą tradycyjną;
  • Spotkanie z tutorami ALA;
  • Spotkanie z uczniami ALA;
  • Oprowadzenie po szkole.
W celu ustalenia terminu wizyty studyjnej prosimy o kontakt