Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

zespół

Rada Programowa

Piotr Nita

dyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Piotr Nita

Absolwent pedagogiki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Studium Literacko-artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, absolwent kursu trenerskiego na poziomie zaawansowanym (odpowiadający EQF 5), w 2012 zdobył Certyfikat Jakości Pracy Trenera - wydany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Do 2018 roku tutor w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie. Członek Towarzystwa Edukacji Otwartej, a od 2013 jego wiceprezes. Absolwent CoachWise Essentials oraz CoachWise Equipped. Realizator i współorganizator wielu projektów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Popularyzator i sympatyk idei tutoringu.

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu, członek Rady Programowej

Mariusz Budzyński

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr. 10 we Wrocławiu, a w 1990 w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu. W Liceum ASSA był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego.
Jest autorem opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; współzałożycielem i twórcą koncepcji szkoły artystycznej II stopnia - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”; współzałożycielem Towarzystwa Edukacji Otwartej; współzałożycielem i autorem programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu; autorem programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 2004-2011. Jest twórcą koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego; inicjatorem i opiekunem merytorycznym w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych. Jest współautorem książki „Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej”. W latach 2007 – 2013 był tutorem i trenerem Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Instytutu Tutoringu Szkolnego w Towarzystwie Edukacji Otwartej, ponadto tutorem w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; a wraz z żoną Marią animuje Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”.

Joanna Kwiatkowska

członek Rady Programowej

Joanna Kwiatkowska

Psycholog i terapeuta pedagogiczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim - wydziału Psychologii (specjalizacja psychologia wychowawcza) oraz wydziału Pedagogiki (specjalizacja Pedagogika Wczesnoszkolna i Reedukacja). Jest certyfikowaną tutorką II stopnia.
Obecnie pracuje jako psycholog w szkole podstawowej, terapeuta pedagogiczny i tutor w gimnazjum oraz dyrektor dydaktyczny w Przedszkolu. Jest także właścicielem firmy Predicto, w ramach której prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu IPET i Zaburzenia ze spektrum Autyzmu, szkolenia i warsztaty dla rodziców.

Dorota Wojciechowska

członek Rady Programowej

Dorota Wojciechowska

Psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1983 r.); trener umiejętności psychospołecznych (rekomendacja PTP). Ma doświadczenie w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, uczniami i rodzicami, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie. Od 2003 r. współzałożycielka i dyrektorka alternatywnej szkoły „ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, gdzie realizuje koncepcję działania szkół „ALA” (autorstwa M. Budzyńskiego), skąd wywodzi się idea tutoringu szkolnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez aktywny udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli na terenie kraju.

Dorota Cichecka

członek Rady Programowej

Dorota Cichecka

Ukończyła studia na wydziale filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs tutorski I i II stopnia afiliowany przy Instytucie Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Psychologii Coachingu Biznesowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997 - 2017 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku.

Adrianna Sarnat-Ciastko

członek Rady Programowej

Adrianna Sarnat-Ciastko

Pedagog społeczny i politolog. Nauczyciel akademicki pracujący w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, zaangażowana w prace Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Ciągle ciekawa i stawiająca pytania – w ostatnim czasie szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty. Pasjonatka podróży, przyrody i spotkań, ale także słowa pisanego i wszelkich twórczych działań z zakresu handmade. Szczęśliwa mężatka.

Zbigniew Zalewski

członek Rady Programowej

Zbigniew Zalewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista w zakresie zarządzania i kierowania oświatą, ukończył studia podyplomowe z zarządzania szkołą uczącą się. Jako były współpracownik oraz konsultant Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze pełnił m.in. funkcję kierownika kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą oraz był animatorem powołania do życia Klubu Kadry Kierowniczej Oświaty, który skupiał kilkudziesięciu dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Od 2008 roku, przez kilka lat związany z Kolegium Tutorów we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Kolegium, a także prowadził działalność szkoleniową propagującą ideę wdrażania tutoringu w polskiej szkole. W ramach kilkuletniej współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki uczestniczył jako trener – wykładowca w szeregu projektach szkoleniowych adresowanych do nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie edukacji zindywidualizowanej, tutoringu jako kompleksowej zmiany edukacyjnej oraz przywództwa edukacyjnego jako nowego modelu zarządzania szkołą. W ramach Akademii Przywództwa FIO w kolejnych trzech jej edycjach prowadził zajęcia z zakresu skutecznego przywództwa dla osób kierujących organizacjami pozarządowymi.
Współautor publikacji "Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej" (Wrocław, 2009).

Trenerzy i superworzy:

Maria Budzyńska

Maria Budzyńska

- absolwentka filologii polskiej specjalizująca się w zakresie teatrologii. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Nauczycielka dyplomowana. Zajmuje się edukacją artystyczną w dziedzinie teatru. Wykłada w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (Reżyseria w teatrze amatorskim). Prowadzi również zajęcia teatralne w Autorskich Liceach Artystycznych ALA. Współzałożycielka i trenerka II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Prowadzi warsztaty autorskie (Teatr jako integracja sztuk i Techniki twórczego myślenia i działania) Wspólnie z mężem są animatorami w Stowarzyszeniu „Spotkania Małżeńskie”. W Instytucie Tutoringu Szkolnego wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia związane z psychologią i pedagogiką twórczości, proponując warsztat „Kreatywność w pracy tutora”.

Elżbieta Nerwińska

Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli. W 2010 r. powołała niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli CENTRUM POZYTYWNEJ EDUKACJI. W porozumieniu z trenerami oferuje w całym kraju programy profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego: Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej oraz Strażnicy Uśmiechu. Od 2008 r. współpracuje z Towarzystwem Edukacji Otwartej i zajmuje się promocją tutoringu w polskich szkołach, placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Katarzyna Zwolska-Płusa

- urodzona 12 lutego 1986 roku. Zajmuje się poezją i prozą. W 2017 roku została finalistką Pracowni Po Debiucie za tom opowiadań „Magnolie”. Wielokrotnie wyróżniona i nagrodzona w konkursach poetyckich (między innymi w Turnieju Jednego wiersza im. Barbary Dziekańskiej, Konkursie Poetyckim im. Dionizego Maliszewskiego). Publikuje wiersze i prozę w prasie literackiej, między innymi w „Dwutygodniku”, „Migotaniach”, „Fabulariach”, „Szafie”, „Helikopterze”. Pracuje jako tutorka, nauczycielka języka polskiego, etyki, prowadząc również zajęcia literacko-dziennikarskie w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie. Jest również asystentką profesora na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Zakładzie Kulturoznawstwa. Współredaktorka Babińca Literackiego. Mieszka w Częstochowie.

Ewa Mizera - Raczkowska

Z wykształcenia jest rzeźbiarzem (Liceum Plastyczne Zakopane) i grafikiem (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.) Wykłada arteterapię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Interesują ją nie tylko sztuki plastyczne, ale szeroko rozumiana kultura. Ukończyła Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze w DSW.

Jest nauczycielem dyplomowanym w Autorskich Liceach Artystycznych „ALA” oraz wykładowcą w Autorskim Studium Dizajnu „Abrys” we Wrocławiu, gdzie od kilku lat prowadzi również zajęcia z osobami niesłyszącymi.

W liceach ALA pracuje od drugiego roku istnienia szkoły (od 1997). Uczy rzeźby, grafiki artystycznej, reklamy wizualnej oraz wiedzy o kulturze. Jest tam również dyrektorem w Liceum Plastycznym. Autorska koncepcja szkół ALA jest jej bardzo bliska, gdyż – jak wyjaśnia - mówi o istocie spotkania miedzy ludźmi, o twórczym dialogu, od którego wszystko się zaczyna i tak wiele zależy. Od dziewiętnastu lat jest opiekunem/tutorem - niezmiennie z wielką otwartością i uwagą dla każdego podopiecznego. Dzieli się entuzjazmem, radością, niepokojami nie tylko twórczymi. Oprócz pracy pedagogicznej, wychowawczej, animacyjnej i arteterapeutycznej zajmuje się malarstwem i grafiką, głównie warsztatową. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Irena Kalinowska

Nauczyciel nauczania początkowego, długoletni nauczyciel przedszkolny, aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 - Przedszkole nr 8 we Wrocławiu. Od 1997 roku związana ze stowarzyszeniem KLANZA, a od 2003 roku Prezes PSPiA KLANZA Oddziału we Wrocławiu. Posiada certyfikat trenera II stopnia. Współautorka książki „Mamo, tato bawmy się”.

Henryk Cichecki

Od 20 lat Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, tutor, edukator tutoringu i opiekun wdrożenia w programie MEN "Wychować człowieka mądrego". W jego szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: "Tutor - wychowawca w szkole", "Pasje zawodowe - program z wykorzystaniem tutoringu rowieśniczego", "Tutoring adaptacyjny o charakterze wychowawczo - rozwojowym, dydaktycznym i rówieś niczym". ZSUiP jest szkołą wzorcową projektu "Wychować człowieka mądrego". Poeta i pisarz ikon.

Zofia Ściebura

Zofia Ściebura

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, pedagog szkolny z wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą; zainteresowana pedagogiką alternatywną, szczególnie wychowaniem przez sztukę. Współzałożycielka i dyrektorka ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, gdzie realizuje koncepcję działania szkół ALA - autorstwa Mariusza Budzyńskiego. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel-uczeń.

I inni.

Wsparcie administracyjno-księgowe

Marta Lewandowska

Marta Lewandowska

Z zamiłowania i z zawodu (Liceum Zawodowe – rachunkowość i finanse, Policealne Studium Zawodowe – technik rachunkowości). Od wielu lat zajmuje się rozliczaniem projektów w Towarzystwie Edukacji Otwartej we Wrocławiu, którego jest także członkiem. Od 2008 roku jest osobą odpowiedzialną za sprawy finansowo – administracyjne w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu. W swojej pracy zawodowej – poszukiwacz i zwolennik szybkich i efektywnych rozwiązań, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Współorganizatorka i koordynator szkoleń i konferencji. W latach 2009 – 2013 asystentka zarządu TEO. Prywatnie wulkan energii, miłośniczka muzyki, nie statystyczna Polka czytająca książki, w przeszłości wokalistka.