Facebook, Instytut Tutoringu Szkolnego

zespół

Rada Programowa

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny

Mariusz Budzyński

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr. 10 we Wrocławiu, a w 1990 w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu. W Liceum ASSA był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego.

Jest autorem opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; współzałożycielem i twórcą koncepcji szkoły artystycznej II stopnia - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”; współzałożycielem Towarzystwa Edukacji Otwartej; współzałożycielem i autorem programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu; autorem programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 2004-2011.

Jest twórcą koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego; inicjatorem i opiekunem merytorycznym w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych. Jest współautorem książki „Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej”. W latach 2007 – 2013 był tutorem i trenerem Kolegium Tutorów we Wrocławiu.

Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Instytutu Tutoringu Szkolnego w Towarzystwie Edukacji Otwartej, ponadto tutorem w Szkole Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; a wraz z żoną Marią animuje Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”.

Joanna Kwiatkowska

Joanna Kwiatkowska

Psycholog i terapeuta pedagogiczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim - wydziału Psychologii (specjalizacja psychologia wychowawcza) oraz wydziału Pedagogiki (specjalizacja Pedagogika Wczesnoszkolna i Reedukacja). Jest certyfikowaną tutorką II stopnia.

Obecnie pracuje jako psycholog w szkole podstawowej, terapeuta pedagogiczny i tutor w gimnazjum oraz dyrektor dydaktyczny w Przedszkolu. Jest także właścicielem firmy Predicto, w ramach której prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu IPET i Zaburzenia ze spektrum Autyzmu, szkolenia i warsztaty dla rodziców.

Piotr Nita

dyrektor operacyjny

Piotr Nita

Absolwent pedagogiki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Studium Literacko-artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, absolwent kursu trenerskiego na poziomie zaawansowanym (odpowiadający EQF 5), w 2012 zdobył Certyfikat Jakości Pracy Trenera - wydany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Tutor i pedagog szkolny w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie. Członek Towarzystwa Edukacji Otwartej. Realizator i współorganizator wielu projektów artystycznych i kulturalnych. Popularyzator i sympatyk idei tutoringu, autor gier i fascynat gamifikacji w nauczaniu.

Dorota Cichecka

Dorota Cichecka

Absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel z 25 letnim stażem. Ma certyfikat tutorski II stopnia. Pracuje jako dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku. Współtworzyła Stowarzyszenie „Wychowanie i Edukacja”, które zajmuje się propagowaniem tutoringu. Organizuje kursy dla nauczycieli.

Adrianna Sarnat-Ciastko

Adrianna Sarnat-Ciastko

Pedagog społeczny i politolog. Nauczyciel akademicki pracujący w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, zaangażowana w prace Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Ciągle ciekawa i stawiająca pytania – w ostatnim czasie szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty. Pasjonatka podróży, przyrody i spotkań, ale także słowa pisanego i wszelkich twórczych działań z zakresu handmade. Szczęśliwa mężatka.

Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

Psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1983 r.). Ma doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, uczniami i rodzicami, zdobyte m. in. podczas 20-letniej pracy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Od 2003 r. współzałożycielka i dyrektorka alternatywnej szkoły „ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, gdzie realizuje koncepcję działania szkół „ALA” (autorstwa M. Budzyńskiego), z której wywodzi się idea tutoringu rozwojowego. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez aktywny udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli na terenie kraju.

Zbigniew Zalewski

Zbigniew Zalewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista w zakresie zarządzania i kierowania oświatą, ukończył studia podyplomowe z zarządzania szkołą uczącą się. Jako były współpracownik oraz konsultant Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze pełnił m.in. funkcję kierownika kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą oraz był animatorem powołania do życia Klubu Kadry Kierowniczej Oświaty, który skupiał kilkudziesięciu dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Od 2008 roku, przez kilka lat związany z Kolegium Tutorów we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Kolegium, a także prowadził działalność szkoleniową propagującą ideę wdrażania tutoringu w polskiej szkole. W ramach kilkuletniej współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki uczestniczył jako trener – wykładowca w szeregu projektach szkoleniowych adresowanych do nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie edukacji zindywidualizowanej, tutoringu jako kompleksowej zmiany edukacyjnej oraz przywództwa edukacyjnego jako nowego modelu zarządzania szkołą. W ramach Akademii Przywództwa FIO w kolejnych trzech jej edycjach prowadził zajęcia z zakresu skutecznego przywództwa dla osób kierujących organizacjami pozarządowymi. Współautor publikacji "Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej" (Wrocław, 2009).

Trenerzy

Maria Budzyńska

Maria Budzyńska

Absolwentka filologii polskiej specjalizująca się w zakresie teatrologii. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Nauczycielka dyplomowana. Zajmuje się edukacją artystyczną w dziedzinie teatru. Wykłada w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (Reżyseria w teatrze amatorskim). Prowadzi również zajęcia teatralne w Autorskich Liceach Artystycznych ALA. Współzałożycielka i trenerka II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Prowadzi warsztaty autorskie (Teatr jako integracja sztuk i Techniki twórczego myślenia i działania) Wspólnie z mężem są animatorami w Stowarzyszeniu „Spotkania Małżeńskie”. W Instytucie Tutoringu Szkolnego wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia związane z psychologią i pedagogiką twórczości, proponując warsztat „Kreatywność w pracy tutora”.

Irena Kalinowska

Nauczyciel nauczania początkowego, długoletni nauczyciel przedszkolny, aktualnie pracująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 - Przedszkole nr 8 we Wrocławiu. Od 1997 roku związana z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, a od 2003 roku Prezes PSPiA KLANZA Oddziału we Wrocławiu. Uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach dotyczących metod pracy z grupą. Posiada certyfikat trenera II stopnia uprawniający do prowadzenia warsztatów w ramach Centrum Kształcenia Klanza w zakresie metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą, tańca integracyjnego, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Współautorka książki „Mamo, tato bawmy się”.

Ewa Mizera - Raczkowska

Z wykształcenia jest rzeźbiarzem (Liceum Plastyczne Zakopane) i grafikiem (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.) Wykłada arteterapię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Interesują ją nie tylko sztuki plastyczne, ale szeroko rozumiana kultura. Ukończyła Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze w DSW.

Jest nauczycielem dyplomowanym w Autorskich Liceach Artystycznych „ALA” oraz wykładowcą w Autorskim Studium Dizajnu „Abrys” we Wrocławiu, gdzie od kilku lat prowadzi również zajęcia z osobami niesłyszącymi.

W liceach ALA pracuje od drugiego roku istnienia szkoły (od 1997). Uczy rzeźby, grafiki artystycznej, reklamy wizualnej oraz wiedzy o kulturze. Jest tam również dyrektorem w Liceum Plastycznym. Autorska koncepcja szkół ALA jest jej bardzo bliska, gdyż – jak wyjaśnia - mówi o istocie spotkania miedzy ludźmi, o twórczym dialogu, od którego wszystko się zaczyna i tak wiele zależy. Od dziewiętnastu lat jest opiekunem/tutorem - niezmiennie z wielką otwartością i uwagą dla każdego podopiecznego. Dzieli się entuzjazmem, radością, niepokojami nie tylko twórczymi. Oprócz pracy pedagogicznej, wychowawczej, animacyjnej i arteterapeutycznej zajmuje się malarstwem i grafiką, głównie warsztatową. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zofia Ściebura

Zofia Ściebura

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, pedagog szkolny z wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą; zainteresowana pedagogiką alternatywną, szczególnie wychowaniem przez sztukę. Współzałożycielka i dyrektorka ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, gdzie realizuje koncepcję działania szkół ALA - autorstwa Mariusza Budzyńskiego. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel-uczeń.

Wsparcie administracyjno-księgowe

Marta Lewandowska

Marta Lewandowska

Ukończyła administrację w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. Od 2005 roku nieustannie księgowa, kadrowa i finansistka – z zamiłowania i z zawodu (Liceum Zawodowe – rachunkowość i finanse, Policealne Studium Zawodowe – technik rachunkowości). Od wielu lat zajmuje się rozliczaniem projektów w Towarzystwie Edukacji Otwartej we Wrocławiu, którego jest także członkiem. Od 2008 roku jest osobą odpowiedzialną za sprawy finansowo – administracyjne w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu. W swojej pracy zawodowej – poszukiwacz i zwolennik szybkich i efektywnych rozwiązań, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Współorganizatorka i koordynator szkoleń i konferencji. W latach 2009 – 2013 asystentka zarządu TEO. Prywatnie wulkan energii, miłośniczka muzyki, nie statystyczna Polka czytająca książki, w przeszłości wokalistka.